“เวียดนาม” ฝ่าโควิดส่งออกพุ่ง สัญญาณวิกฤตความสามารถแข่งขัน “ไทย”

ที่มา: https://bit.ly/3mOwn2U