งานวิจัย –

อนาคตของมหานครย่างกุ้ง

มหานครย่างกุ้งในอนาคตกำลังจะพัฒนาด้วย โครงการ80เมกกะโปรเจ็คผู้ประกอบการไทยที่SMEs จะได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้แน่นอน ...

Read More
  • สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    อาคาร 23 ชั้น 3 เลขที่ 126/22-25 ซอยวิภาวดีรังสิต2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 02-692-6357
  • Email: [email protected]