– ติดต่อเรา –

สถาบันยุทธศาสตร์การค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาคาร 20 ชั้น 5
126/22-25 ซอยวิภาวดีรังสิต 2
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-692-3162-3
โทรสาร 02-692-3161
อีเมล์  [email protected]

Institute of Trade Strategies
University of the Thai Chamber of Commerce

Building 20 Floor 5th
126/22-25 Soi Vibhavadi Rangsit 2
Ratchadaphisek Sub-district
Din Daeng District, Bangkok 10400
Phone 02-692-3162-3
Fax. 02-692-3161
Email  [email protected]

  • สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    อาคาร 20 ชั้น 5 เลขที่ 126/22-25 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 02-692-3162-3
  • โทรสาร 02-692-3161
  • Email: [email protected]