– ติดต่อเรา –

สถาบันยุทธศาสตร์การค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาคาร 23 ชั้น 3
126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต2
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-697-6357
อีเมล์  [email protected]

Institute of Trade Strategies
University of the Thai Chamber of Commerce

Building 23 Floor 3th
126/1 Soi Vibhavadi Rangsit2
Ratchadaphisek Sub-district
Din Daeng District, Bangkok 10400
Phone 02-692-6357
Email  [email protected]

  • สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    อาคาร 23 ชั้น 3 เลขที่ 126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 02-692-6357
  • โทรสาร 02-692-3161
  • Email: [email protected]