DITP ชี้อาหารพร้อมปรุง โอกาสทองบุกแคนาดาหลังคนกักตัว

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงโอกาสในการส่งออกสินค้าอาหารของไทยเข้าสู่ตลาดแคนาดาโดยเฉพาะอาหารพร้อมปรุงรับประทาน (Ready to Cook Meal) หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนอยู่บ้านและทำงานที่บ้านมากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าอาหาร วัตถุดิบประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรสต่างๆ ของไทย ไปยังตลาดแคนาดาได้เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันธุรกิจประเภท Meal Kit มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.naewna.com/business/573989