เสนอมาตรการฟื้นฟู ขอเงินกู้ 3 หมื่นล้านคืนชีพ “ร้านอาหาร”

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้โควิด-19 ว่า ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอให้พิจารณานำส่วนหนึ่งของเงินกู้โควิดก้อนใหม่ 500,000 ล้านบาท มาตั้งเป็นวงเงินพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นการเฉพาะ วงเงิน 30,000 ล้านบาท ในเงื่อนไขให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน 100% รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท รวมทั้งได้เสนอให้ตั้งคณะ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/business/economics/2124216