“อาคม” ดันหลัง 7 แบงก์รัฐช่วยลูกหนี้โควิด หารือแก้เครดิตบูโร ส่วนต่างดอกเบี้ย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ผ่านสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง โดยให้ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปจนถึงสิ้นปี 2564 ขณะนี้ยังมีวงเงินสำหรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกรวม 104,000 ล้านบาท ส่วนประเด็นการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เครดิตบูโรนั้น จะต้องหารือกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ว่าจะสามารถผ่อนเกณฑ์ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถกู้เงินได้ โดยไม่มีหลักประกัน ขณะที่ประเด็นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากที่ยังสูงอยู่นั้น กระทรวงการคลังจะต้องหารือกับ ธปท. ก่อนว่าจะมีแนวทางดำเนินการได้อย่างไร รวมทั้งต้องหารือกับธนาคารต่างๆ ด้วย

ที่มา: https://www.thairath.co.th/business/economics/2128101