หอค้าไทย ระดมสมอง 40 ซีอีโอรอบสอง ถก 4 แนวทาง เปิดประเทศ 120 วันและฟื้นศก.

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผย ได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ซีอีโอ) 40 คน ถือเป็นครั้งที่ 2 ประชุมผ่านระบบทางไกล ในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ ร่วมระดมความเห็นใน 4 ประเด็นหลักต่างๆ ได้แก่ 1. แนวทางควบคุมโรคระบาดและการกระจายฉีด 2. แนวทางให้ความช่วยเหลือรายย่อย เพื่อจะนำเสนอต่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน พร้อมกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 3. แนวทางเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ 120 วัน และ 4. แนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะนำข้อสรุปที่ได้ไปนำเสนอต่อทีมเศรษฐกิจรัฐบาล และนำไปสู่การประชุมศบศ. ในครั้งต่อไป

ที่มา: https://www.matichon.co.th/economy/news_2815450