ส่งออกข้าวทั้งปี 6 ล้านตันห่วงโควิดแรงงาน

ร้อยตำรวจโทเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยเวลานี้เริ่มมีทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้น ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังเชื่อว่าการส่งออกจะยังทำได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้การส่งออกในภาพรวม คาดว่าจะทำได้ประมาณ 6 ล้านตัน ตามเป้าหมาย โดยการส่งออกที่ดีขึ้นนั้นมีปัจจัยมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงตั้งแต่ในช่วงต้นปี เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8-10 และผลผลิตข้าวในประเทศคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังผลผลิตจะดีขึ้นจากในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง และหากการส่งออกที่เหลือหลังจากนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ทำได้เดือนละ 600,000-700,000 แสนตัน การส่งออกจะเป็นไปตามคาด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกมีความเป็นห่วงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการติดเชื้อในแรงงานเวลานี้

ที่มา : https://www.innnews.co.th/news/economy/news_176595/