“สรรพากร” แจงภาษีมูลค่าเพิ่ม “วัคซีนโควิด” แก้กฎหมายยกเว้นคงไม่ทัน

กรมสรรพากร เผย กรณียกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) สำหรับวัคซีนโควิด ขณะนี้ยังไม่สามารถออกความเห็นได้เพราะเป็นเรื่องนโยบายและมีความยุ่งยาก ต้องแก้ไขกฎหมายซึ่งอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ โดยสิ่งที่ทำได้คือ การยกเว้นภาษีแวตเหมือนปี 63 สำหรับการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์และวัคซีน เพื่อการบริจาคเท่านั้น ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ในอัตรา 7% ขอชี้แจงแจงว่าการจัดเก็บเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อองค์การเภสัชกรรมนำเข้าวัคซีนก็ต้องเสียภาษีแวตและเมื่อนำไปขายให้โรงพยาบาลเอกชน เอกชนก็จ่ายภาษีแวตเป็นการนำภาษีซื้อลบภาษีขาย เมื่อโรงพยาบาลเอกชนนำมาวัคซีนมาฉีดก็ต้องคิดค่าบริการเก็บภาษีแวตจาก 7% เหมือนสินค้าทั่วไป จึงถือว่าไม่ได้เป็นการจัดเก็บ 2 เด้ง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/business/finance/2091690