ปลัดเกษตรฯ สั่งเข้ม หาตลาดพื้นที่ กทม. รองรับพ่อค้าได้รับผลกระทบโควิด

ที่มา: https://bit.ly/38tK7Lx