ดีเดย์เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไม่กักตัว 1 ก.ค. นี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เห็นชอบเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ในวันที่ 1 ก.ค. 2564 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ (1) ต้องได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี (2) รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีน ส่วนอายุระหว่าง 6 – 18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อก่อน (3) มีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทาง (4) ติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน (5) พักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน 14 คืน หลังจากนั้นสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นได้ (6) รายงานตัวและรับการตรวจตามมาตรการควบคุมโรคและท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน DMHTTA

ที่มา: https://www.posttoday.com/economy/news/654831