จีดีพีเกษตรทรุด ปี’63 พิษโควิด-ภัยแล้ง หดตัวติดลบ 3.4%

ที่มา: https://bit.ly/2GrTQYG