คลัง ชี้เศรษฐกิจไทยยังโดนโควิดกระทบ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมิถุนายน 2564 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สะท้อนจากการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่มีสัญญาณชะลอลง โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน ทั้งนี้เครื่องชี้วัดอื่นอย่างการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มชะลอลง อยู่ระดับ 5% ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงเหลือ 43.1% ส่วนการส่งออกขยายตัว 43.8% สูงสุดในรอบ 11 ปี ทั้งนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ 55.4 ต่อ GDP

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-725748