ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 8 แสนอัตรา รองรับคนตกงานช่วงโควิด

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายอธิบดีกรมการจัดหางาน สำรวจความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการทั่วประเทศ และดำเนินการจัดหางานเชิงรุกโดยเตรียมตำแหน่งงานไว้ จำนวน 814,198 อัตรา แบ่งเป็น แรงงานด้านฝีมือ (แรงงานไทย)จำนวน 389,495 อัตรา ธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าว จำนวน 424,703 อัตรา ในส่วนธุรกิจที่พึ่งแรงงานต่างด้าวนั้น แรงงานไทย สามารถสมัครได้เช่นกัน โดยจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ แผงวงจรอิเล็กโทรนิกส์ ฯลฯ  นอกจากนี้ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนการจัดหางานแบบเดิมสู่รูปแบบ “นัดพบแรงงานออนไลน์” เต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/economics/news_6564251