ไทย-จีนชื่นมื่น “สนั่น” นำหอการค้าฯผนึก ”ดอน” เยือนจีนครั้งแรกหลังโควิด

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2565 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมคณะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนำคณะผู้แทนด้านเศรษฐกิจไทยเยือน เมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของ นายหวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่าง EEC กับเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจของจีน เพื่อหารือความร่วมมือในกรอบทวิภาคี อนุภูมิภาค (แม่โขง-ล้านช้าง) และภูมิภาค (อาเซียน-จีน) และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคร่วมกัน

ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-902585