เปิดสถิตินักท่องเที่ยวเข้าไทย พบรัสเซียขึ้นอันดับ 2 เฟทโก้เร่งรัฐกระตุ้นก่อนเลือกตั้ง

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวในไทย พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนมกราคม 2566 เข้ามาทั้งสิ้น 2,144,948 คน เพิ่มขึ้น 1,502% โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากที่สุด คือ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 288,745 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26,390% อันดับที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 202,759 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 753% อันดับที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ 169,462 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,781% อันดับที่ 4 นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 103,316 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,867% และอันดับที่ 5 นักท่องเที่ยวชาวจีน 91,841 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,853% ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยว่า ในปี 2565 จากเดิมที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 10 ล้านคน แต่ในความเป็นจริงมีเข้ามามากกว่า 11 ล้านคน ในขณะที่เดือน ม.ค. 66 ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึง 2.2 ล้านคน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ผลกระทบจากการเลือกตั้ง เพราะในช่วงดังกล่าวนั้นรัฐบาลจะไม่สามารถทำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่าน ดังนั้นตัวช่วยที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจะหายไป ดังนั้นภาครัฐควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

ที่มา: https://www.thairath.co.th/business/feature/2650218