หอการค้าไทยห่วงน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจ-ประชาชน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผ่าน 10 จังหวัด

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ในเบื้องต้น มีการส่งมอบเงินในนามมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ผ่านไปยังหอการค้าจังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัดตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ชัยนาท และลพบุรี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 800,000 บาท โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดต่างๆ ร่วมรับมอบผ่านระบบ VDO Conference โดยหอกาค้าไทยได้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 5,000-10,0000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้นในช่วงปลายปี

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/economics/news_6646305