สรท.รวบปัญหาโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เสนอ “กกร.-ศบค.” เร่งแก้

ที่มา: https://bit.ly/35hqjv0