“ศักดิ์สยาม” แย้ม “ตุรกี” สนลงทุนในอีอีซี ร่วมมือขนส่งทางน้ำ-ทางอากาศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง Mrs. Serap Ersoy เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างด้านการคมนาคมขนส่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนผ่านความเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างภูมิภาค เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของอาเซียน โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก นอกจากนี้ตุรกียังสนใจลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ในเขตอีอีซี ความร่วมมือด้านพาณิชย์นาวี และการขนส่งทางอากาศระหว่างไทย-ตุรกี ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความตกลงด้านพาณิชย์นาวีและสิทธิการบินระหว่างประเทศ

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/455655/