ยูเรเซีย ตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย เผยไม่กระทบผู้ส่งออกไทย

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.64 เป็นต้นไป สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และคีร์กีซ ได้ประกาศตัดสิทธิทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงไทย 74 ประเทศ เพราะมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยไทยจะต้องกลับไปเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติ (เอ็มเอฟเอ็น) จากในช่วงที่ได้จีเอสพี สินค้าไทยได้รับการลดภาษีลง 25% ของอัตราภาษีเอ็มเอฟเอ็น โดยการตัดจีเอสพีจะไม่กระทบกับผู้ส่งออกไทยไปตลาดยูเรเซียมากนัก เพราะคู่แข่งสำคัญถูกตัดสิทธิเช่นกัน ทำให้ไม่มีใครคงความได้เปรียบ

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/963402