ยอดใช้สิทธิฯ FTA-GSPโต36.23% มูลค่าส่งออกกว่า 4.63 หมื่นล้านเหรียญ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 46,394.36 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 77.30% แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิฯ FTA จำนวน 44,178.04 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการใช้สิทธิฯ GSP จำนวน 2,216.32 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ โดยภาพรวม การใช้สิทธิประโยชน์ฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้น 36.23%

ที่มา: https://www.naewna.com/business/602655