“พาณิชย์” ประสานกรมเจ้าท่าหาตู้เรือ 1,900 ตู้ แก้ขัด

ที่มา: https://bit.ly/2K5EXxa