พาณิชย์เร่งเจรจาขายข้าวดันส่งออกไทย

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าเจรจาขายข้าวไทย ทั้งขายเองในรูปแบบจีทูจี พร้อมร่วมมือเอกชนเพิ่มโอกาสส่งออกโดยตลาดเป้าหมายที่ต้องเน้น ได้แก่ อินโดนีเซีย และบังคลาเทศ เพราะที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการซื้อขายข้าว 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งต้องติดตามความคืบหน้า รวมถึงอิรัก ที่มีโอกาส เพราะได้เปิดโอกาสให้ไทยเข้าไปประมูลขายข้าวได้แล้ว และจีนที่มี MOU ซื้อขายข้าวค้างอยู่ เป็นของเก่า 3 แสนตัน ที่ต้องหาทางผลักดันให้จีนซื้อต่อไป

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940667