ปิด”เราชนะ”เงินสะพัด2.73แสนล. ร้านค้ารับอานิสงส์ถ้วนหน้า

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย ขณะนี้โครงการเราชนะ ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อ 30 มิ.ย.นี้ โดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิวงเงิน 9,000 บาท จำนวน 33.2 ล้านคน มียอดใช้จ่ายทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 273,475 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ให้บริการรายย่อย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 1.3 ล้านกิจการ โดยมียอดการใช่จ่ายผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่ม 52,948 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 93,182 ล้านบาท ร้านโอทอป 11,371 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 110,501 ล้านบาท ร้านค้าบริการ 5,293 ล้านบาท และขนส่งสาธารณะ 180 ล้านบาท

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/853764