“ทูน่าเวียดนาม” ขยับแข่งไทย ส่งออกยุโรปได้แต้มต่อ EVFTA ภาษี 0%

ที่มา: https://bit.ly/30lXPfn