จ่อลดเก็บเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ลดผลกระทบน้ำมันแพง

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 5 พ.ย.นี้ ตนจะรายงานแนวทางบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนจากน้ำมันแพง ทั้งการกู้เงินภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ที่ให้สิทธิกู้ได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อใช้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน ดีเซล (B7, B10, B20) ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรไปจนถึงเดือน เม.ย.2565 เมื่อ กพช.อนุมัติ ก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา รวมทั้งจะเสนอขอลดเงินนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจาก 10 สตางค์ต่อลิตร เหลือ 5 สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา 1-2 ปี เพื่อลดผลกระทบราคาน้ำมันแพง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/oil/2235246