ค้าปลีกขอโปรเจกท์‘ช้อปดีมีคืน’ ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่า “จากผลสำรวจของ TRA Poll ของผู้บริหารกลุ่มค้าปลีกค้าส่งและบริการ ชี้ให้เห็นว่านโยบายการเตรียมเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 64 ของภาครัฐ ถือเป็นสัญญาณที่ดี เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติให้เข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องขอเน้นย้ำรัฐบาลในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างจริงจัง พร้อมทั้งเร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศภายในปี 64 อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ค้าปลีกไทยยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงโดยการนำโครงการ “ช้อปดีมีคืน” กลับมาอีกครั้งหนึ่ง และเพิ่มวงเงินเป็น 200,000 บาท เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กลับมาโดยเร็ว

ที่มา: https://www.naewna.com/business/609768