โพลล์หอการค้า ชี้ลอยกะทงปีนี้ เงินสะพัดต่ำสุด เท่าน้ำท่วมปี54

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวว่า เผยสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภค พบว่า ปีนี้ ประชาชนมีการวางแผนไปลอยกระทงร้อยละ 51.6 เพิ่มจากปี 2563 ที่ร้อยละ 42.7  / ไม่ลอยร้อยละ 31.1 /ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.7 และไปแต่ไม่ลอย ร้อยละ 4.6 โดยคนกทม.และปริมณฑล วางแผนไปลอยกระทงสูงสุด ร้อยละ 57.5  รองลงมา ภาคกลางร้อยละ 55.8 […]