ธปท.เดินหน้าสังคมไร้เงินสด ลดใช้เช็ค!ตั้งเป้า 3 ปีดันพร้อมเพย์เอกชน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกแนวนโยบาย “ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อ เศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และการส่งเสริมให้ภาคการเงินยืดหยุ่นมากขึ้น และยังได้กำหนดทิศทางการพัฒนาระบบการชําระเงิน หรือ Payment Strategic Directions ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) ทําให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของเห็นภาพที่ชัดเจน เพื่อต่อยอดและปรับปรุงการให้บริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยนิยมใช้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ .และ สร้างระบบพร้อมเพย์เอกชนกับเอกชนโดยจะเพิ่มการชำระเงินให้ภาคธุรกิจมีทางเลือกใช้บริการ การชำระเงินดิจิทัล และมีกระบวนการธุรกิจแบบดิจิทัลที่ครบวงจร ผ่านระบบ PromptBiz และกำหนดเป้าหมาย เพิ่มปริมาณการโอนเงินชำระเงินของภาคประชาชนผ่านระบบดิจิทัลเป็น 2.5 เท่า จาก […]

เปิดมุมมอง “นักบริหาร-นักวิชาการ” ชี้ปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย

นักบริหาร-นักวิชาการ ชี้แนวโน้มข้างหน้าเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปจากที่เคยเห็นกันอยู่ค่อนข้างมาก เดิมจะนำเทคโนโลยีไปสนับสนุนธุรกิจหรือเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันหรือมองไปข้างหน้า จะเป็นเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวนำ หรือ เศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ เพราะเทคโนโลยีไม่เพียงมาช่วยด้านประสิทธิภาพ แต่ทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค อุตสาหกรรม แม้กระทั่งแนวนโยบายการบริหารประเทศเปลี่ยนไป แนะรัฐบาลไทยติดตามและเตรียมรับมือให้ทัน ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-824413

“ชัยวุฒิ” เชื่อ 5G ดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทยพุ่ง 30% ของจีดีพีภายในปี 2573

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ชี้เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอนาคตรุ่ง แม้เผชิญสถานการณ์โควิด–19 ที่ส่งผลให้จีดีพีโดยรวมของประเทศลดลง แต่เศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทยยังคงมีความเคลื่อนไหว และเติบโตในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ประเมินว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยจะเติบโต และมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของจีดีพีประเทศได้ และเชื่อว่าภายในปี 2573 หรือเร็วกว่านั้น เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยจะพุ่งไปถึง 30% ของจีดีพีประเทศได้ภายในปี 2573 ขณะที่หัวเว่ยจับมือรัฐเอกชนในอุตสาหกรรมไอซีทีกว่า 50 รายทั่วประเทศจัดงานแสดงศักยภาพเทคโนโลยี 5G ,คลาวด์,เอไอ ควบคู่เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มา : https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9640000114137

สกสว. เดินหน้าวิเคราะห์โจทย์ AI นำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมนำเสนอโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขาดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์” โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ดร. เอก จินดาพล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านความสามารถในการแข่งขัน สกสว. และผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเอาองค์ความรู้มาสนับสนุนในการทำงานขับเคลื่อนระบบ ววน. ของประเทศด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงนำมาประกอบการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านปัญญาประดิษฐ์จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่มา […]