‘คลัง’ ดึง Big Data และดิจิทัลแพลตฟอร์มเสริมมาตรการเยียวยาและสนับสนุนเศรษฐกิจ มั่นใจ GDP ปีหน้าโต 4% จากส่งออกและท่องเที่ยวฟื้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ดีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจได้ โดยปี 2565 เชื่อว่าประเทศไทยจะไม่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และอาจจะเกินดุลเล็กน้อย อีกทั้ง ในปี 65 ประเมินอัตราการเติบโตของ GDP ที่ 4% โดยปัจจัยหนุนมาจากการส่งออกสินค้าและบริการ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง มองว่าพอมีโควิดเกิดขึ้น รัฐเองควรขยายฐานข้อมูลประชาชนมากขึ้น ทั้งด้านอาชีพ ผู้ประกอบการ SME เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพพมากขึ้น ซึ่งการทำงานที่นำเอาฐานข้อมูลและดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้นั้น รัฐบาลจะมุ่งดำเนินงานต่อไป เพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลในไทยได้ ที่มา: https://thestandard.co/mof-pulled-big-data-and-digital/