สมาชิก RCEP เดินหน้ากระบวนการให้สัตยาบัน ตั้งเป้ามีผลบังคับใช้ภายในปีนี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งความคืบหน้าการให้สัตยาบัน RCEP ล่าสุด สิงคโปร์และจีน ได้ยื่นให้สัตยาบันแล้ว ประเทศสมาชิกอื่นกำลังดำเนินกระบวนการภายใน ส่วนไทย 3 หน่วยงานกำลังออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คาดแล้วเสร็จและยื่นให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้ ภายใน ต.ค. นี้ ตั้งเป้ามีผลบังคับใช้ได้ทันภายในปีนี้ ชี้ไทยจะได้ประโยชน์ชัดเจน โดยเฉพาะการเปิดตลาดเพิ่มเติมจากเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งในปี 2563 การค้าระหว่างไทยกับสมาชิก RCEP มีมูลค่ารวม 7.87 ล้านล้านบาท เป็นการส่งออกมูลค่า 3.83 ล้านล้านบาท ตลาดส่งออกสำคัญ คือ […]

WTO ชี้ “วัคซีน-มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ” หนุนการค้าโลกปี’64 ฟื้นตัว 8%

WTO ชี้วัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกจะเป็นส่วนสนับสนุนการค้าโลกปี 2564 คาดฟื้นตัวร้อยละ 8 ส่วนภาคบริการยังคงน่าห่วงเสี่ยงหดตัวร้อยละ 63 ส่วนปัจจัยที่น่ากังวลในระยะกลางและระยะยาวคือหนี้สาธารณะและนโยบายงบประมาณขาดดุลของหลายประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการค้าโลกในช่วงต่อไป พร้อมกับคาดการณ์การส่งออกไทยฟื้น อานิสงส์มาจากกระทรวงพาณิชย์ลุยเปิด mini-FTA และ เน้นกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับ RCEP ที่มา : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-642388