หอการค้าฯ ยกทัพ เปิด “ฮักไทย ฮักภูเก็ต” คาดเม็ดเงินสะพัด1.2หมื่นลบ.

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ฮักไทย (HUG THAIS)” ขึ้น เพื่อสนับสนุนแผนการเปิดประเทศภายใน 120 วันของรัฐบาล โดยเป็นการผนึกกำลังจากหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ครอบคลุมทั้งการยกระดับสินค้าและบริการ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่อ “HUG THAIS HUG PHUKET” ที่มา […]