‘BOI’หนุนเศรษฐกิจสีเขียว 9เดือนแรกเอกชนยื่นขอลงทุนพุ่ง 160%

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ องค์การสหประชาชาติ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy) ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2564 (ม.ค. – ก.ย.) […]

ไทยถกฝรั่งเศสเพิ่มร่วมมือเศรษฐกิจ พร้อมชวนลงทุนใน EEC

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจ (High Level Economic Dialogue หรือ HLED) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ครั้งที่ 4  ได้มีการหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยไทยเสนอสาขาที่ต้องการร่วมมือกับฝรั่งเศส โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของไทยได้ โดยในส่วนของฝรั่งเศสสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับไทยในสาขาคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเส้นทางกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าควรกระชับความร่วมมือเหล่านี้ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และ EEC ที่มีการทบทวนให้รองรับวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพื่อเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในไทย ที่มา : […]

บีโอไอหนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย จับคู่เจรจาธุรกิจคู่ค้าต่างประเทศ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครโอซากา นำผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า M-Tech Osaka 2021 ณ ศูนย์แสดงสินค้า INTEX Osaka ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลที่สำคัญงานหนึ่งระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างโอกาสให้กับ SMEs ไทย โดยมีผู้ผลิตเข้าร่วมออกบูธทั้งสิ้น […]

คลังเปิดช่องกู้เพิ่ม 1.2 ล้านล้านบาท ยันไม่กระทบแผนชำระหนี้

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า จากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีมติเห็นชอบให้ปรับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมไม่เกิน 60% เป็นต้องไม่เกิน 70% นั้น ช่วยให้รัฐสามารถก่อหนี้ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งการกู้จะพิจารณาตามความจำเป็นเท่านั้น โดยการชำระหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ 65 ได้จัดสรรงบสำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ที่ 3.2% หรือ 1 แสนล้านบาทไว้แล้ว และจัดสรรเพิ่มเติมอีก 2 แสนล้านบาทสำหรับชำระดอกเบี้ย […]

‘บีโอไอ’ เร่งดึงต่างชาติลงทุนไทยเพิ่มแรงจูงใจ ยกเว้นภาษีสูงสุด

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการและประเภทกิจการการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย 1.เพิ่มสิทธิประโยชน์กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2.ยกระดับกิจการบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 3.เพิ่มสิทธิประโยชน์ลดความซ้ำซ้อนอุตสาหกรรมดิจิทัล 4.ปรับเงื่อนไข IBC/TISO และ 5.ปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการด้านพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/news/656875