ไทยถกฝรั่งเศสเพิ่มร่วมมือเศรษฐกิจ พร้อมชวนลงทุนใน EEC

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจ (High Level Economic Dialogue หรือ HLED) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ครั้งที่ 4  ได้มีการหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยไทยเสนอสาขาที่ต้องการร่วมมือกับฝรั่งเศส โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของไทยได้ โดยในส่วนของฝรั่งเศสสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับไทยในสาขาคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเส้นทางกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าควรกระชับความร่วมมือเหล่านี้ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และ EEC ที่มีการทบทวนให้รองรับวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพื่อเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในไทย ที่มา : […]

“ศักดิ์สยาม” แย้ม “ตุรกี” สนลงทุนในอีอีซี ร่วมมือขนส่งทางน้ำ-ทางอากาศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง Mrs. Serap Ersoy เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างด้านการคมนาคมขนส่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนผ่านความเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างภูมิภาค เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของอาเซียน โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก นอกจากนี้ตุรกียังสนใจลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ในเขตอีอีซี ความร่วมมือด้านพาณิชย์นาวี และการขนส่งทางอากาศระหว่างไทย-ตุรกี ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความตกลงด้านพาณิชย์นาวีและสิทธิการบินระหว่างประเทศ ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/455655/

พัทยา ยกร่างแผนพัฒนา 5 ปี ชูยุทธศาสตร์ลงทุน-ท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยบูรพายกร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (2566-2570) ตั้งเป้าสู่ “เมืองแห่งโอกาส เศรษฐกิจสมดุล คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน” คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนมากโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถึง 2.2 ล้านล้านบาท การลงทุนต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ สู่ความเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน ทั้งนี้พร้อมชูยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต รุกสู่เมืองแห่งการศึกษา ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมนวัตกรรม-ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-ยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมทำองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ที่มา : […]

ยันเหตุสุดวิสัย-โควิดพ่นพิษ “อีอีซี” แจงแก้สัญญาแอร์พอร์ตลิงก์ไม่เอื้อซีพี

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ อีอีซี ได้แถลงข่าวชี้แจงประเด็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับเอกชนคู่สัญญา บริษัทเอเชีย เอราวัน จำกัด ที่มีกลุ่มซีพีถือหุ้นใหญ่ หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 เห็นชอบว่า ทางบริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด ได้เสนอขอแก้ไขสัญญามาตั้งแต่ปลายปี 2563 เฉพาะในส่วนการจ่ายเงินค่าสิทธิ์บริหารโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จากเดิมที่ต้องชำระเต็ม 10,671 ล้านบาท ภายในวันที่ 24 […]

กนอ.-ดับเบิ้ลพี แลนด์ จรดปากกาตั้งนิคมฯ ‘ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้’ เล็งดูดลงทุนเพิ่มพื้นที่อีอีซี

กนอ. ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานกับ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ในฐานะผู้ลงทุนพัฒนาเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 67 รองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมและอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่คาดว่าหากมีการลงทุนเต็มพื้นที่แล้วจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในนิคมฯ ประมาณ 33,200 ล้านบาท เกิดการจ้างงานประมาณ 8,300 คน โดยนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เน้นกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก ที่มา : https://www.khaosod.co.th/economics/news_6695161

ไทยชูแผนคุมโควิด-เปิดประเทศ สร้างความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสหรัฐ

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังประชุมทางไกล กับคณะนักธุรกิจ จากสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council : USABC) ทั้งนี้ ได้ใช้โอกาสนี้สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนสหรัฐฯ ในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความพร้อมการเปิดประเทศ และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model และการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 3 รองจากจีนและญี่ปุ่น โดยช่วง 8 เดือนของปี 64 […]

ครม.ไฟเขียวตั้ง6 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใน “อีอีซี” ดึงลงทุน 3 แสนล้านบาท

ครม.เห็นชอบจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 6 แห่ง และเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่ในอีอีซีมีพื้นที่รับรองการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการค้าจำนวน 15,836 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะรองรับการลงทุนได้เพียง 5 ปีเท่านั้ัน จึงต้องจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นโดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,884 ไร่ สามารถรองรับการประกอบกิจการได้ประมาณ 5,098 ไร่ ตั้งเป้าหมายการลงทุนประมาณ 3 แสนล้านบาท ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2564 – 2573) ทั้งนี้เป็นไปเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับการลงทุนในอนาคต […]

ดันเศรษฐกิจโต 5% ต่อปี เพิ่มการลงทุนใน “อีอีซี” 2.2 ล้านล้านบาท

“ประยุทธ์” เคาะปรับเพิ่มแผนการลงทุนอีอีซี 2.2 ล้านล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือปีละ 500,000 ล้านบาท ดันเศรษฐกิจกลับมาโต 4.5–5% ต่อปีหลังเจอผลกระทบโควิด-19 พร้อมนำร่องเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ปฏิรูปและยกระดับไทย ก้าวสู่ 10 อันดับของประเทศที่ประกอบธุรกิจง่ายที่สุด ดันปฏิรูปภาคเกษตรในอีอีซี ใช้เทคโนโลยีสร้างสินค้าเกษตรคุณภาพดี นอกจากนี้ ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในอีอีซี (66-70) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกร ที่มา: https://www.thairath.co.th/business/economics/2210972

ให้อำนาจ “คณิศ” ร่างสิทธิประโยชน์เจรจานักลงทุนเข้า EEC เฉพาะราย

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ เลขาฯ EEC) กล่าวภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2564 ว่า EEC อยู่ระหว่างร่างสิทธิประโยชน์ใหม่ เพื่อใช้เป็นหนึ่งในแผนชักจูงนักลงทุนโดยเฉพาะใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาใหม่ (New S-Curve) เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ (EV) ดิจิทัล (5G) การแพทย์สมัยใหม่ หุ่นยนต์ เกษตรมัยไหม้ (BCG) โดยจะใช้หลักการเจรจากับนักลงทุนเฉพาะราย หรือเจาะจงเจรจาเป็นรายบริษัทเพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ตามที่นักลงทุนต้องการ ที่มา […]

คลังเปิดช่องกู้เพิ่ม 1.2 ล้านล้านบาท ยันไม่กระทบแผนชำระหนี้

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า จากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีมติเห็นชอบให้ปรับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมไม่เกิน 60% เป็นต้องไม่เกิน 70% นั้น ช่วยให้รัฐสามารถก่อหนี้ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งการกู้จะพิจารณาตามความจำเป็นเท่านั้น โดยการชำระหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ 65 ได้จัดสรรงบสำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ที่ 3.2% หรือ 1 แสนล้านบาทไว้แล้ว และจัดสรรเพิ่มเติมอีก 2 แสนล้านบาทสำหรับชำระดอกเบี้ย […]