‘บิ๊กตู่’อ้อนเกาหลี ลงทุน‘อีอีซี’/ต่อยอดท่องเที่ยว

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565 นายมุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้  นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านโมเดล […]

ไทย-จีนชื่นมื่น “สนั่น” นำหอการค้าฯผนึก ”ดอน” เยือนจีนครั้งแรกหลังโควิด

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2565 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมคณะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนำคณะผู้แทนด้านเศรษฐกิจไทยเยือน เมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของ นายหวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่าง EEC กับเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจของจีน […]

สกพอ. เร่งแผนการลงทุนระยะ 2 ปี’65-69 ถกผู้แทนทูตฮังการี-รัสเซีย ชักจูงลงทุน อุตฯ เป้าหมายในพื้นที่ อีอีซี

นายเพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการเขตพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า สกพอ. ให้การต้อนรับ และหารือกับนายชานโดร์ ชีโปช เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการอีอีซี ซึ่งมีความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังให้การต้อนรับ นายสเตฟาน โกโลวิน รองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยและคณะ หารือประเด็นความคืบหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. สุขภาพ 2. ดิจิตอล […]

‘EEC’สะพัด 6 แสนล้าน รับลงทุน‘PPP’4โครงการ

คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีรายละเอียด ดังนี้ ที่ประชุมรับทราบ การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่โครงการร่วมลงทุุนรัฐ-เอกชน (PPP) ที่อีอีซี ได้ผลักดันครบ 4 โครงการ (รถไฟความเร็วสูงฯ สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง) มูลค่าลงทุน รวมสูงถึง 654,921 ล้านบาท ลงทุุนภาคเอกชน 416,080 ล้านบาท […]

ไทยถกฝรั่งเศสเพิ่มร่วมมือเศรษฐกิจ พร้อมชวนลงทุนใน EEC

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจ (High Level Economic Dialogue หรือ HLED) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ครั้งที่ 4  ได้มีการหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยไทยเสนอสาขาที่ต้องการร่วมมือกับฝรั่งเศส โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของไทยได้ โดยในส่วนของฝรั่งเศสสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับไทยในสาขาคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเส้นทางกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าควรกระชับความร่วมมือเหล่านี้ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และ EEC ที่มีการทบทวนให้รองรับวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพื่อเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในไทย ที่มา : […]

“ศักดิ์สยาม” แย้ม “ตุรกี” สนลงทุนในอีอีซี ร่วมมือขนส่งทางน้ำ-ทางอากาศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง Mrs. Serap Ersoy เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างด้านการคมนาคมขนส่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนผ่านความเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างภูมิภาค เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของอาเซียน โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก นอกจากนี้ตุรกียังสนใจลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ในเขตอีอีซี ความร่วมมือด้านพาณิชย์นาวี และการขนส่งทางอากาศระหว่างไทย-ตุรกี ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความตกลงด้านพาณิชย์นาวีและสิทธิการบินระหว่างประเทศ ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/455655/

พัทยา ยกร่างแผนพัฒนา 5 ปี ชูยุทธศาสตร์ลงทุน-ท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยบูรพายกร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (2566-2570) ตั้งเป้าสู่ “เมืองแห่งโอกาส เศรษฐกิจสมดุล คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน” คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนมากโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถึง 2.2 ล้านล้านบาท การลงทุนต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ สู่ความเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน ทั้งนี้พร้อมชูยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต รุกสู่เมืองแห่งการศึกษา ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมนวัตกรรม-ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-ยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมทำองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ที่มา : […]

ยันเหตุสุดวิสัย-โควิดพ่นพิษ “อีอีซี” แจงแก้สัญญาแอร์พอร์ตลิงก์ไม่เอื้อซีพี

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ อีอีซี ได้แถลงข่าวชี้แจงประเด็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับเอกชนคู่สัญญา บริษัทเอเชีย เอราวัน จำกัด ที่มีกลุ่มซีพีถือหุ้นใหญ่ หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 เห็นชอบว่า ทางบริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด ได้เสนอขอแก้ไขสัญญามาตั้งแต่ปลายปี 2563 เฉพาะในส่วนการจ่ายเงินค่าสิทธิ์บริหารโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จากเดิมที่ต้องชำระเต็ม 10,671 ล้านบาท ภายในวันที่ 24 […]

กนอ.-ดับเบิ้ลพี แลนด์ จรดปากกาตั้งนิคมฯ ‘ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้’ เล็งดูดลงทุนเพิ่มพื้นที่อีอีซี

กนอ. ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานกับ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ในฐานะผู้ลงทุนพัฒนาเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 67 รองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมและอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่คาดว่าหากมีการลงทุนเต็มพื้นที่แล้วจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในนิคมฯ ประมาณ 33,200 ล้านบาท เกิดการจ้างงานประมาณ 8,300 คน โดยนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เน้นกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก ที่มา : https://www.khaosod.co.th/economics/news_6695161

ไทยชูแผนคุมโควิด-เปิดประเทศ สร้างความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสหรัฐ

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังประชุมทางไกล กับคณะนักธุรกิจ จากสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council : USABC) ทั้งนี้ ได้ใช้โอกาสนี้สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนสหรัฐฯ ในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความพร้อมการเปิดประเทศ และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model และการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 3 รองจากจีนและญี่ปุ่น โดยช่วง 8 เดือนของปี 64 […]