พิษน้ำท่วมทำคนเลี้ยงหมูทุกข์หนัก ผลผลิตเสียหาย-อาหารสัตว์พุ่ง

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผย จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นและภาวะโรคในสัตว์ที่กระทบให้ผลผลิตสุกรเสียหาย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่ชะลอการนำสุกรชุดใหม่เข้าเลี้ยงออกไปก่อน ขณะที่ต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน อยู่ที่ 80.50 บาทต่อ กก. จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดอาหารสัตว์ มีราคาถึง กก..ละ 11.35 บาท คาดจะผลิตสุกรขุนจำนวน 15 ล้านตัวต่อปี จากเดิมที่ 19-20 ล้านตัวต่อปี ลดลง 25% ขณะที่ปี 64 เกษตรกรได้มีการบริหารจัดการฟาร์มและพัฒนาระบบการเลี้ยงด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity […]