ส่งออกแห่ใช้ FTA-GSP 9 เดือนทะลุ 6 หมื่นล้าน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) เดือนมกราคม-กันยายน 2564 มีมูลค่า 60,090.63 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดที่ไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิ ภายใต้ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มูลค่า 19,691.48 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาอาเซียน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและอินเดีย สำหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ […]

พาณิชย์เผย 8 เดือนแรกปี 64 ยอดส่งออกภายใต้สิทธิ FTA-GSP เพิ่มขึ้น 36.46%

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) เดือน ส.ค.64 ว่า มีมูลค่ารวม 7,341 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18.29% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค.64 ที่มีมูลค่า 6,206.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ รมว.พาณิชย์ ได้ผลักดันมาตรการสนับสนุนการส่งออก และการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าอย่างต่อเนื่องของกรมฯ ทำให้การใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA เพิ่มขึ้น 36.50% […]

ยอดใช้สิทธิฯ FTA-GSPโต36.23% มูลค่าส่งออกกว่า 4.63 หมื่นล้านเหรียญ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 46,394.36 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 77.30% แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิฯ FTA จำนวน 44,178.04 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการใช้สิทธิฯ GSP จำนวน 2,216.32 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ โดยภาพรวม การใช้สิทธิประโยชน์ฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี […]

รัสเซีย-ยูเรเซียจ่อตัดจีเอสพีไทย ดีเดย์ 12ต.ค.นี้

รัสเซีย และอีก 4 ประเทศสมาชิกยูเรเซีย เตรียมตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย ตั้งแต่ 12 ต.ค.64 นี้ หลังพบไทยไม่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ ทำไทยต้องกลับไปเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติจากในช่วงที่ได้รับจีเอสพี สินค้าที่ส่งออกจากไทยเสียภาษีนำเข้าต่ำเพียง 75% ของอัตราภาษีปกติ ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าไทยสูงขึ้นและเสียเปรียบประเทศคู่แข่งที่ไม่ถูกตัดสิทธิ  อย่างไรก็ตามด้านกรมการค้าต่างประเทศชี้กระทบส่งออกไทยไม่มากเพราะมูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมีน้อย แต่การถูกตัดสิทธิจะมีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยแข่งขันด้านราคาได้ยากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940675