กรมท่าอากาศยาน อุ้มสายการบิน ลดค่าขึ้น-ลง 50% พร้อมงดเก็บค่าจอดเครื่องบิน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ได้มีมาตรการเยียวยาสายการบิน ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) 50% ตั้งแต่เดือนเม.ย. 63 ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน 50% และยกเว้นการเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน จนถึง 31 ธ.ค.64 และในส่วนของค่าปรับที่เกิดจากการชำระล่าช้า จะรับไปพิจารณาตามฐานอำนาจทางกฎหมายในการขยายเวลาการชำระ ด้านผู้ประกอบการร้านค้าอัตราค่าเช่าพื้นที่ (อัตราเก่า) 50% ตั้งแต่วันที่ […]