กำลังซื้อหมูภาคใต้วูบ 40% สวนทางราคาเขียงพุ่ง

ที่มา: https://bit.ly/30aWlFV