ส่งออกชายแดนโต 1.2 หมื่นล้าน แม้กระทบโควิด

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่จ.หนองคาย เพื่อร่วมประชุมประเด็นปัญหาการส่งออก-การนำเข้าสินค้าเกษตรผ่านจ.หนองคาย พบว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยและสปป. ลาว รวมทั้งการนำเข้า-ส่งออกในปีงบประมาณ 64 มีมูลค่าถึง 70,000 ล้านบาท โดยประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจากการส่งออกที่มากกว่าการนำเข้าถึง 6 เท่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์ Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ แต่การค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย พบว่า การส่งออกสินค้ามีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า 23% โดยเพิ่มขึ้นกว่า 12,000 ล้านบาท ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/981608

ลาว คุมเข้มรถข้ามแดน ต้องมีใบรับรองไร้โควิด รพ. รัฐ-เข้าได้ 3 วัน

สปป.ลาว เพิ่มความเข้มงวดรถขนส่งสินค้าที่จะข้ามไปส่งสินค้าใน สปป.ลาว หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน สปป.ลาว โดยกำหนดให้รถขนส่งสินค้าที่จะเข้าไปส่งสินค้าใน สปป.ลาว ต้องมีใบรับรองการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ส่งผลให้รถสินค้าโดยเฉพาะรถน้ำมันไม่สามารถข้ามไปสินค้าได้ โดยกลุ่มผู้ประกอบการชิปปิ้งไทยเสนอสปป.ลาวให้ผ่อนผันเป็นการใช้ใบรับรองการตรวจแบบRapid test แทนและตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนได้ด้วย เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการตรวจรวมถึงค่าใช้จ่ายของธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้เบื้องต้นทางสปป.ลาวจะพิจารณาอีกครั้งถึงแนวทางหรือมาตรการในการขนส่งข้ามแดน ที่มา : https://www.prachachat.net/local-economy/news-656121