ทุ่ม 1.5 พันล้าน หนุนแผนสู้ของแพง

ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการของบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นให้กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินโครงการ พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 วงเงิน 1,480,000,000 บาท ในระยะเวลา 90 วัน จำหน่ายตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค 76 จังหวัด โดยงานประกอบด้วย 1.กิจกรรมบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่าย โดยจัดหาสถานที่จำหน่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านบริเวณร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น ฯลฯ ไม่น้อยกว่า […]

‘จุรินทร์’ กดปุ่ม ‘พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 12 ออนไลน์’ สูงสุด 85%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเปิดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 12 (Online)” ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 12 Online ถือเป็นการลดราคาสินค้าและบริการทั้งหมดรวม 6 กลุ่มด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคม เป็นเวลา 1 เดือนเต็มคาดว่าพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (Online) Lot […]