น้ำท่วม คลายล็อกดาวน์ ดันผักสดแพงกระฉูด ผักชี กก. 400 ขึ้นฉ่าย 250

ขณะนี้ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้าน และร้านค้าว่าผักสดมีราคาแพงขึ้นหลายเท่าตัว ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลกินเจ โดยเฉพาะผักชีที่พุ่งขึ้นไปถึง กก.ละ 300-400 บาท มากกว่าช่วงปกติที่ กก. 110-150 บาท ขึ้นฉ่ายขึ้นไป กก. 200-250 บาท สูงกว่าปกติ 100 บาท ดอกกุยช่าย 160-200 บาท จากปกติ 100 บาท ยอดคะน้า กก. 50-70 บาท จากปกติ 20-30 […]