ยูเรเซีย ตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย เผยไม่กระทบผู้ส่งออกไทย

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.64 เป็นต้นไป สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และคีร์กีซ ได้ประกาศตัดสิทธิทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงไทย 74 ประเทศ เพราะมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยไทยจะต้องกลับไปเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติ (เอ็มเอฟเอ็น) จากในช่วงที่ได้จีเอสพี สินค้าไทยได้รับการลดภาษีลง 25% […]

รัสเซีย-ยูเรเซียจ่อตัดจีเอสพีไทย ดีเดย์ 12ต.ค.นี้

รัสเซีย และอีก 4 ประเทศสมาชิกยูเรเซีย เตรียมตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย ตั้งแต่ 12 ต.ค.64 นี้ หลังพบไทยไม่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ ทำไทยต้องกลับไปเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติจากในช่วงที่ได้รับจีเอสพี สินค้าที่ส่งออกจากไทยเสียภาษีนำเข้าต่ำเพียง 75% ของอัตราภาษีปกติ ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าไทยสูงขึ้นและเสียเปรียบประเทศคู่แข่งที่ไม่ถูกตัดสิทธิ  อย่างไรก็ตามด้านกรมการค้าต่างประเทศชี้กระทบส่งออกไทยไม่มากเพราะมูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมีน้อย แต่การถูกตัดสิทธิจะมีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยแข่งขันด้านราคาได้ยากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940675