น้ำท่วมกระทบพื้นที่เกษตรกว่า 5.3 ล้านไร่ เร่งสำรวจเสียหายจ่ายเยียวยา

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ วันที่ 17 ต.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.) ว่า ในส่วนผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค.64) จากอุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1ก.ย.64–ปัจจุบัน ทางด้านพืชได้รับผลกระทบจำนวน 463,615 ราย ใน 48 จังหวัด หรือคิดเป็นพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 5.33 ล้านไร่ […]