ธ.ก.ส.ทุ่มหมื่นล้าน! สินเชื่อช่วยเกษตรกรรายละ 5 แสน-กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่นดอก 0%

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ การสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยที่มาจากอิทธิพลพายุโซนร้อน วงเงินรายละไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี) ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้ ที่มา : https://www.khaosod.co.th/economics/news_6726671

ธ.ก.ส.โชว์ผลงานครึ่งปีทำเงิน4.1หมื่นล้าน

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มุ่งดูแลพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตร ก้าวข้ามวิกฤต โควิด-19และภัยธรรมชาติต่างๆ ผ่านมาตรการเยียวยา บรรเทา และฟื้นฟู ทั้งในส่วนของโครงการนโยบายรัฐและของ ธ.ก.ส. ส่งผลให้การดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีบัญชี 2564 (1 เมย.-30 ก.ย. 2564)เติบโตลดลง โดยมีรายได้ 41,084 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 39,623 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,461 […]

มิติใหม่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลงทุนเทคคัมปะนี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการร่วมลงทุน (Venture Capital) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรของไทย เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในลักษณะการร่วมทุนให้กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร แต่ขาดโอกาสในการระดมทุนในการดำเนินกิจการระยะแรกได้ โดยสัดส่วนร่วมทุนไม่เกิน 49% ของจำนวนหุ้นหลังระดมทุน และกรณีโครงการร่วมลงทุนไม่เกิน 80% ของมูลค่าการลงทุน ระยะเวลาร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี และผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปของบริษัท ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/investment/2211844

ธกส.ชี้หมูราคาตกรับกินเจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่าการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และยอดฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านรวมถึงความต้องการของตลาดโลกทำให้ราคาสินค้าเกษตรเดือนต.ค.2564 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิน้ำตาลทรายดิบ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน กุ้งขาวแวนนาไม และโคเนื้อ มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราแผ่นดิบ และสุกรมีแนวโน้มราคาปรับลดลง โดยราคาอยู่ที่ 64.73-66.11 บาท/กก.ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.37-3.43 เนื่องจากการเข้าสู่เทศกาลกินเจที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 ต.ค.2564 ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งงดบริโภคเนื้อสัตว์ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง ที่มา: https://www.naewna.com/business/606599

เช็กราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม หลังคลายล็อกดาวน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ชี้การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และยอดฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน รวมถึงความต้องการของตลาดโลก ทำให้ราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2564 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ น้ำตาลทรายดิบ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน กุ้งขาวแวนนาไม และโคเนื้อ มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราแผ่นดิบ และสุกร มีแนวโน้มราคาปรับลดลง ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-775085