ส.อ.ท.หวั่นต้นทุนการผลิตพุ่ง จนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจโพล ส.อ.ท.ภายใต้หัวข้อ “สินค้าแพง ต้นทุนพุ่ง กระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหน?” โดยสำรวจจากผู้บริหาร 160 คน พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. มองว่า ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า มาจากราคาน้ำมันและพลังงานโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูง ทำให้รายได้ของผู้ประกอบการลดลง 10-20% และคาดว่าแนวโน้มต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใน 3-6 เดือนข้างหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นอีก 10-20% จึงเสนอขอให้รัฐบาลช่วยเหลือในการพยุงราคาพลังงาน ลดค่าสาธารณูปโภคเพื่อบรรเทาผลกระทบทุกภาคส่วน ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/other/2255597

ราคาข้าวโพดพุ่งไม่หยุด โดมิโนต้นทุนคนเลี้ยงสัตว์

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย รายงานราคาข้าวโพดไทยเปรียบเทียบกับราคาตลาดโลก พบว่า ราคาเฉลี่ย ณ 2563 หน้าโรงงานอาหารสัตว์ไทย อยู่ที่ 8.97 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) แต่เมื่อเทียบกับราคาตลาดชิคาโก ซึ่งอยู่ที่ 4.54 บาทต่อกก. จะพบว่าราคาข้าวโพดไทยสูงกว่ามากเป็นเท่าตัว สถานการณ์ดังกล่าวกำลังส่งผลกระทบเป็นโดมิโนต่อเนื่องไปถึงเกษตรกรปลายน้ำอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลือง ปรับตัวสูงขึ้น 30% จากความต้องการเพิ่มขึ้นสูงของจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/969546

พิษน้ำท่วมทำคนเลี้ยงหมูทุกข์หนัก ผลผลิตเสียหาย-อาหารสัตว์พุ่ง

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผย จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นและภาวะโรคในสัตว์ที่กระทบให้ผลผลิตสุกรเสียหาย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่ชะลอการนำสุกรชุดใหม่เข้าเลี้ยงออกไปก่อน ขณะที่ต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน อยู่ที่ 80.50 บาทต่อ กก. จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดอาหารสัตว์ มีราคาถึง กก..ละ 11.35 บาท คาดจะผลิตสุกรขุนจำนวน 15 ล้านตัวต่อปี จากเดิมที่ 19-20 ล้านตัวต่อปี ลดลง 25% ขณะที่ปี 64 เกษตรกรได้มีการบริหารจัดการฟาร์มและพัฒนาระบบการเลี้ยงด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity […]

ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงยังไม่ดันต้นทุนการผลิตสินค้าพุ่ง

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ติดตามราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นว่าจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหรือไม่ พบว่ายังไม่มีผู้ผลิตสินค้ารายใดทำเรื่องขอปรับขึ้นราคาขายมายังกรม เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ยังไม่ได้กระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า โดยสินค้า 1 รายการจะมีต้นทุนที่หลากหลาย ทั้งค่าวัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ค่าการตลาด ส่วนต่างกำไร ค่าขนส่ง ซึ่งในค่าขนส่งมีน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเท่านั้น จึงไม่ได้มีผลมากนักต่อต้นทุนการผลิตโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ ที่มา: https://www.thairath.co.th/business/other/2210964