‘จุรินทร์’ ผลักดันส่งออกสินค้าตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก อาหาร-สมุนไพร-เครื่องสำอาง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำแผนตามยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการเพิ่มเติม โดยได้วางแผนในการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ของโลกในหลายด้าน ทั้งเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความต้องการสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูง อาหารฮาลาลสำหรับผู้บริโภคชาวมุสลิม และสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตสูง หลังจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 ที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/109125

“DITP”มอบนโยบายทูตพาณิชย์ เดินหน้ายุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” สร้างรายได้เข้าประเทศ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ เน้นเดินหน้ายุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และนโยบาย 14 ข้อของ “จุรินทร์” พร้อมทำหน้าที่ “เซลส์แมนประเทศ” เพิ่มโอกาสในการส่งออกให้กับสินค้าและบริการของไทย และปรับใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดกิจกรรมสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยต้องหาทางเชื่อมโยงโอกาสในการส่งออกให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยเฉพาะอาหาร สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานที่บ้าน สินค้าเพื่อสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าที่เป็นเทรนด์ของโลก BCG Economy และสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น สุขภาพ สัตว์เลี้ยง ผู้สูงวัย แม่และเด็ก ที่มา : […]

‘เกษตร’ ดัน ‘ตลาดนำผลิต’ เร่งเสนอข้อมูลขายออนไลน์

กระทรวงเกษตรฯ เผยภายหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ” ตลาดนำการผลิต” หนุนทำ Dashboard ทุเรียน เป็นสินค้านำร่อง ต่อจากมันสำปะหลัง เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.คิดค้า.com / www.moc.go.th และ www.nabc.go.th เน้นใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ระยะ Quick win พร้อมจัดทำแพลตฟอร์มกลาง“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยซื้อออนไลน์ผ่านรูปแบบ B2B ส่วนการดำเนินการระยะนำร่องสินค้าจะมาจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ สหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกำหนดประเภทสินค้า ได้แก่ […]