พาณิชย์ชี้ศก.ไทยมีสัญญาณบวก จากส่งออก-ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับดีขึ้น

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า และค่าบริการที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อล่าสุด เดือนก.ย. 64 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัว 1.68% ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น “ในทางตรงกันข้าม มีสัญญาณทางบวก จากทั้งการส่งออก และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ ที่มา : https://www.infoquest.co.th/2021/137413

เปิดเหตุผล “ครม.” คง “VAT” 7% ถึงปี 66 หวังเพิ่มจับจ่าย – ลงทุน

มติ ครม.ในวันที่ 24 ส.ค.2564 ตัดสินใจคง VAT 7% ออกไปอีกและเป็นการอนุมัติรวดเดียว 2 ปี ในปี 64-66 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563 และในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวงกว้าง การบริโภาคภาคเอกชน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับลดลง ประกอบกับรายได้ของภาคการท่องเที่ยวที่ยังหดตัวสูง ทั้งนี้หากมีการปรับเพิ่มขึ้นของ VAT ทุกๆ 1% จะทำให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ […]

คลัง ชี้เศรษฐกิจไทยยังโดนโควิดกระทบ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมิถุนายน 2564 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สะท้อนจากการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่มีสัญญาณชะลอลง โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน ทั้งนี้เครื่องชี้วัดอื่นอย่างการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มชะลอลง อยู่ระดับ 5% ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงเหลือ 43.1% ส่วนการส่งออกขยายตัว 43.8% สูงสุดในรอบ 11 ปี ทั้งนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ 55.4 […]