พัทยา ยกร่างแผนพัฒนา 5 ปี ชูยุทธศาสตร์ลงทุน-ท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยบูรพายกร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (2566-2570) ตั้งเป้าสู่ “เมืองแห่งโอกาส เศรษฐกิจสมดุล คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน” คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนมากโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถึง 2.2 ล้านล้านบาท การลงทุนต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ สู่ความเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน ทั้งนี้พร้อมชูยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต รุกสู่เมืองแห่งการศึกษา ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมนวัตกรรม-ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-ยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมทำองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ที่มา : […]

ครม.ไฟเขียวตั้ง6 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใน “อีอีซี” ดึงลงทุน 3 แสนล้านบาท

ครม.เห็นชอบจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 6 แห่ง และเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่ในอีอีซีมีพื้นที่รับรองการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการค้าจำนวน 15,836 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะรองรับการลงทุนได้เพียง 5 ปีเท่านั้ัน จึงต้องจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นโดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,884 ไร่ สามารถรองรับการประกอบกิจการได้ประมาณ 5,098 ไร่ ตั้งเป้าหมายการลงทุนประมาณ 3 แสนล้านบาท ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2564 – 2573) ทั้งนี้เป็นไปเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับการลงทุนในอนาคต […]

ดันเศรษฐกิจโต 5% ต่อปี เพิ่มการลงทุนใน “อีอีซี” 2.2 ล้านล้านบาท

“ประยุทธ์” เคาะปรับเพิ่มแผนการลงทุนอีอีซี 2.2 ล้านล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือปีละ 500,000 ล้านบาท ดันเศรษฐกิจกลับมาโต 4.5–5% ต่อปีหลังเจอผลกระทบโควิด-19 พร้อมนำร่องเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ปฏิรูปและยกระดับไทย ก้าวสู่ 10 อันดับของประเทศที่ประกอบธุรกิจง่ายที่สุด ดันปฏิรูปภาคเกษตรในอีอีซี ใช้เทคโนโลยีสร้างสินค้าเกษตรคุณภาพดี นอกจากนี้ ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในอีอีซี (66-70) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกร ที่มา: https://www.thairath.co.th/business/economics/2210972

ให้อำนาจ “คณิศ” ร่างสิทธิประโยชน์เจรจานักลงทุนเข้า EEC เฉพาะราย

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ เลขาฯ EEC) กล่าวภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2564 ว่า EEC อยู่ระหว่างร่างสิทธิประโยชน์ใหม่ เพื่อใช้เป็นหนึ่งในแผนชักจูงนักลงทุนโดยเฉพาะใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาใหม่ (New S-Curve) เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ (EV) ดิจิทัล (5G) การแพทย์สมัยใหม่ หุ่นยนต์ เกษตรมัยไหม้ (BCG) โดยจะใช้หลักการเจรจากับนักลงทุนเฉพาะราย หรือเจาะจงเจรจาเป็นรายบริษัทเพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ตามที่นักลงทุนต้องการ ที่มา […]

ดันแผนลงทุนอีอีซี 2.5 ล้านล้านบาท ตั้งเป้ายกระดับรายได้ให้เกษตรกร

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบปรับแผนการลงทุนในพื้นที่อีอีซีช่วง 5 ปี ระหว่างปี 65-69 ในมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มการลงทุนให้ได้อีกปีละ 500,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1.การขอส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 2.การเร่งรัดและชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า […]

สศช.ชี้ “ส่งออก”เคลื่อน ศก.ปี 64 ดันการค้าฟื้นดึงลงทุนเพิ่ม

การส่งออกในไตรมาสที่ 1/2564 ของไทยมีมูลค่า 64,004 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 5.3% กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ตามการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณและราคาสินค้าส่งออก สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าในตลาดโลก ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาฯ สศช. กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกในปี 2564 ว่าถือว่าเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักควบคู่ไปกับการลงทุนภาครัฐที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวได้ โดยการส่งออกในปีนี้ได้อานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆที่เริ่มมีการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนได้มากขึ้นทำให้เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้ โดยการคาดการณ์ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 2564 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 29.8 – 30.8 บาทต่อดอลลาร์ ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939573