ชู 11 มาตรฐานขานรับเปิดประเทศ ตั้งแต่เหยียบประเทศจนถึงกำจัดขยะ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  โดยใช้แนวทางกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมาตรฐาน SHA+ พร้อมรณรงค์มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ซึ่งที่ผ่านมา ชาวกรุงเทพฯ ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 100% และเข็มที่ 2 อีก 69.77% โดยน่าจะครบ 70% ภาย 1-2 วันนี้ตามเป้าหมาย จึงมีความพร้อมที่จะเปิดเมือง และกลับมามีชีวิตอีกครั้ง […]