‘พาณิชย์’ ชี้ส่งออกไทยรอเผชิญ 4 ความท้าทายในครึ่งหลังปี’65

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติมูลค่าภาคการส่งออก ปี 2564 โตขึ้น 17.1% ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ เงินบาทอยู่ที่ 18.9% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.5 ล้านล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 หากเทียบกับปี 2562 ยังสามารถเติบโตได้ประมาณ 12% ถือว่าประคองตัวได้ดี โดยเป้าหมายการเติบโตในปี 2565 อยู่ที่ 9 ล้านล้านบาท หรือโตประมาณ 6% ทั้งนี้ […]

พาณิชย์ลุยเจาะตลาดอินเดีย จัดกิจกรรมผลักดันเป้าส่งออกทั้งปีโต 8 %

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ล่าสุดกรมได้เดินหน้าขยายตลาดอินเดียแบบเชิงลึก โดยมีแผนที่จะเพิ่มการจัดกิจกรรมเจาะตลาดในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะเร่งรัดการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับรัฐเป้าหมายในอินเดียให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อผลักดันการส่งออกในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายมูลค่า 9,216.83 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8% กิจกรรมที่ โดยที่กรมจะดำเนินการในช่วงที่เหลือของปีนี้ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ Lulu Mall ในการทำตลาดสินค้าไทยช่วง 10-31 กรกฎาคม 2565 จัด […]

พาณิชย์ชี้ช่องนักธุรกิจไทย เข้าลงทุนโลจิสติกส์ในเวียดนาม

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม ถึงโอกาสการลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนามของนักลงทุนไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการคลังสินค้าและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษา พบว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการเติบโต 14-16% ต่อปี และมีมูลค่า 4-4.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ แม้จะมีข้อบังคับทางกฎหมายที่เข้มงวด ขณะที่ภายในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กด้วยคลังสินค้าแบบดั้งเดิม ขาดโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และเงินทุน และพบว่า […]

พาณิชย์ชี้ช่องรุกตลาดฟิลิปปินส์ อาหารและเครื่องดื่มมีโอกาสทำเงิน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก น.ส.จันทนา โชติมุณี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ถึงโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์ หลังจากที่ปัจจุบัน ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย และหาซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมค้าปลีกกลับมาดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกได้เห็นพฤติกรรมการช้อปแบบล้างแค้นของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ ที่กระตือรือร้นมากขึ้น และร้านค้าปลีกต่างๆ ก็พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับธุรกิจมากขึ้น ซึ่งสินค้าที่มีโอกาสในการจำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกมีหลากหลาย ไม่ว่าจะกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด […]

พาณิชย์ชี้ช่องรุกตลาดจีน สินค้าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมรุ่ง

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากน.ส.ชนิดา อินปาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงการขยายตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาดจีน หลังจากที่ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้พลาสติก และทำให้ผู้ประกอบการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงนับเป็นอีกโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้ามาขยายตลาดในจีน เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้านทั้ง Stay at Home Economy หรือเศรษฐกิจอยู่ติดบ้าน และพฤติกรรมการสั่งอาหารและเครื่องดื่มเดลิเวอรีของชาวจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังควรเฝ้าติดตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคชาวจีนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมมือกับแบรนด์จีนในลักษณะของ Co-Brand เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ และสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่มา: https://www.naewna.com/business/650980

พาณิชย์ โชว์ผลงานดัน Soft Power ทำเงินเข้าประเทศ 3,905 ล้าน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบาย Soft Power ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยกรมได้ตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออกใน 4 กลุ่มสินค้าเกี่ยวข้อง ได้แก่ อาหาร ดิจิทัลคอนเทนต์ สุขภาพความงาม และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย โดยมีผลการดำเนินการในช่วงครึ่งปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564-มี.ค.2565) สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการไทยได้ 1,878 ราย สร้างมูลค่าการค้ารวม 3,905 ล้านบาท เป็นการส่งออกสินค้า 4 กลุ่มข้างต้น 1,258 […]

“พาณิชย์” เผย “ข้าวหอมมะลิไทย-ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” มีโอกาสขายออสเตรีย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แจ้งข่าว “ข้าวหอมมะลิไทย-ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ถึงโอกาสในการขยายตลาดข้าวไทยในตลาดออสเตรียที่มีแนวโน้มขยายตัวได้เพิ่มขึ้น และข้าวไทยมีโอกาสส่งออกได้มากขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทั้งในไทย และในสหภาพยุโรป (อียู) หลังทูตพาณิชย์เดินหน้าคุยผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่งและค้าปลีก พร้อมจัดทดสอบคุณภาพให้เห็นถึงความแตกต่าง และผลักดันให้ร้านอาหารไทยใช้แต่ข้าวหอมมะลิไทย ทำให้มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น ส่วนการนำเสนอและจับคู่สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งได้รับเครื่องหมาย GI ของสหภาพยุโรปกับบริษัทนำเข้าสินค้าอาหารเกรดซูเปอร์พรีเมียมรายเก่าแก่ของประเทศออสเตรีย ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาราคาและรายละเอียดบนฉลากสินค้า ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000035211

“พาณิชย์”เดินหน้าขยายการค้า ลงทุน ตลาดใหม่แทนซาเนีย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ถกทูตแทนซาเนีย เดินหน้าขยายโอกาสการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย เผยแทนซาเนียชวนไทยไปลงทุนทำธุรกิจด้านพลังงาน เหมืองแร่ และธุรกิจที่ไทยมีความชำนาญ ทั้งประมง การแปรรูปอาหาร โรงแรม การท่องเที่ยว สปา การแพทย์เชิงท่องเที่ยวสุขภาพ เผยมีแผนจัดคณะผู้แทนการค้าไปลุย และจัดสัมมนาชี้โอกาส หลังโควิด-19 คลี่คลาย ด้านทูตพาณิชย์ไนโรบี นำร่องลงพื้นที่สำรวจตลาดทันที ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000033554

รัฐบาล ชี้ช่องโอกาสส่งออกสินค้าหมวดขนม จีน-ญี่ปุ่นมาแรง

ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิตของรัฐบาล ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศที่เป็นตลาดส่งออก เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตและส่งออกให้กับผู้ประกอบการของไทย ซึ่งกลุ่มสินค้าขนม เป็นหนึ่งในสินค้าหมวดอาหารที่มีโอกาสเติบโตอย่างมากในหลายประเทศ โดยเฉพาะ ในจีน และญี่ปุ่น ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยจากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาพบว่า กลุ่มนักศึกษาจีน กลุ่มเพศหญิงจะนิยม ขนมแป้งเส้นรสเผ็ด ขนมหรืออาหารกระป๋อง และคุกกี้หรือเค้ก กลุ่มเพศชายจะนิยมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถั่ว และผลไม้อบแห้ง เครื่องดื่ม กลุ่มนักศึกษาที่เกิดหลังปี 2000 ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชายนิยมดื่มน้ำผลไม้และชานม ทั้งนี้สินค้าขนมของไทยมีโอกาสเติบโตในหลายประเทศ ซึ่งในการผลิตต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย โดยเป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ที่มา […]

พาณิชย์หนุนธุรกิจ “ซอฟต์พาวเวอร์” ไทย เปิดแผน 65 ตั้งเป้าโกยเกือบ 4 พันล้าน!

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ ซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวของไทยแล้วนั้น กรมได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือน ต.ค.64-ก.พ.65 มีผู้ประกอบการ เช่น ธุรกิจภาพยนตร์ เพลง แอนิเมชัน เกม อาหาร สมุนไพร เข้าร่วมกิจกรรมด้าน Soft […]